Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 55
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
41076796: Albín Lacek
44497393: Alojz Kubala
37742931: Augustin Mičian
33361398: Bačinský Štefan
36400483: F & K INTERIERY, s.r.o.
43225501: Filip Kubala
43985700: František Kubala
40946835: Ján Jaššo
43388574: Ján Kubala, ml.
37433202: Ján Kvočka
43695281: Jaroslav Ďurina
43049419: Jaroslav Kubala
34498184: Jozef Bačinský
44040741: Jozef Lodňan
43326439: Jozef Mičian
31074006: Jozef Mravec "TELEBIT"
41411111: Jozef Sotolár ml.
43181899: Kamila Huclová
36414077: KB HOLZ, spol. s r.o.
43618693: Ladislav Bačinský